Διαγωνισμός Καινοτομίας,
Τεχνολογίας & Επιχειρηματικότητας 

Η εκπαίδευση συναντά την καινοτομία στο Θριάσιο Πεδίο

Το πλαίσιο

Η καινοτομία στην εκπαίδευση συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της. Οι προκλήσεις του μέλλοντος μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει συνεχώς να εκπαιδεύεται και αυτό αποτελεί πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για όλους.
Νέα μοντέλα εκπαίδευσης είναι αναγκαία προκειμένου να χρησιμοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η καινοτομία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούν να καλύπτουν ανάγκες σε ένα σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, με περιβαλλοντολογική και κοινωνική ευαισθησία.

Ο διαγωνισμός

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Θριάσιο Πεδίο “Thries 4.0 – Hackathon” είναι ένας διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών που απευθύνεται στους νέους της περιοχής των Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να καλλιεργήσει την αντίληψη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στους νέους και να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν, καινοτομήσουν, αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να καλλιεργήσουν το επιχειρηματικό τους ένστικτο.

Το Thries 4.0 Hackathon  απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου των σχολείων των Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου.

Thries 4.0 Hackathon

Διαδικασία

Παρουσιάσεις - Workshops

07/12 / 17/12 / 18/01

Ανάπτυξη ιδέας

07/12 - 28/02

Υποβολή Αιτήσεων

28/02

Τελικός

03/04

Thries 4.0 Hackathon

Θεματικές Διαγωνισμού

Οι θεματικές του διαγωνισμού αφορούν στις σύγχρονες επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις
και είναι  εστιασμένες στη δυναμική της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου.

Αγροδιατροφικός Τομέας
Περισσότερα
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περισσότερα
Έξυπνες Πόλεις
Περισσότερα
technology-networking-concept-woman-holding-abstract-polygonal-wireframe-smartphone-and-searching-for_t20_P1y0wp

Thries 4.0 Hackaton

Οι συμμετέχοντες

  • Κάθε σχολείο μπορεί να εκπροσωπηθεί με πάνω από 1 ομάδες ενώ ο
    μέγιστος αριθμός μελών κάθε ομάδας είναι 10. 
  • Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες τόσο από Δημόσια, όσο και από Ιδιωτικά σχολεία.

Thries 4.0 Hackathon

Workshops

Το πρώτο workshop θα διεξαχθεί online την Τρίτη 7/12/2021. Θα επεξηγηθούν ο σκοπός και οι θεματικές του διαγωνισμού, καθώς και βασικές έννοιες που αφορούν στην έννοια της επιχειρηματικότητας και τους πυλώνες της. 

Το δεύτερο workshop θα διοργανωθεί την Παρασκευή 17/12/2021. Κατά τη διάρκειά του θα επεξηγηθεί το εργαλείο Business Model Canvas και οι ομάδες θα ξεκινήσουν να δουλεύουν σε αυτό με τη βοήθεια του εισηγητή και των υπεύθυνων καθηγητών. 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου workshop, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/01/2022, οι μαθητές θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη του προϊόντος. Στη συνέχεια θα δοθούν συμβουλές και οδηγίες για τη μεθοδολογία παρουσίασης των ιδεών τους – Pitching. 

Συχνές Ερωτήσεις

Oι μαθητές της Γ Γυμνασίου και Α, Β ,Γ Λυκείου των σχολείων των Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου

ΝΑΙ! Σε καμία φάση του διαγωνισμού δεν υπάρχει κόστος.

Οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο με μια επιχειρηματική ιδέα σε μορφή παρουσίασης, στις θεματικές
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη και Έξυπνες πόλεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση υποβολής, η κριτική επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το λογισμικό διαχείριση της καινοτομίας Mantis IMS για να αξιολογήσει τις υποβολές. Η όλη διαδικασία είναι ψηφιακή και δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, η τελική βαθμολογία για κάθε υποβολή υπολογίζεται αυτόματα και προκύπτει η τελική κατάταξη.
Στον τελικό του διαγωνισμού παρουσιάζουν οι ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία, (οι ομάδες αυτές προκύπτουν από την αρχική φάση αξιολόγησης). Στον τελικό, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν ενώπιον της κριτικής επιτροπής την επιχειρηματική τους πρόταση προκειμένου να λάβουν την τελική βαθμολογία. Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες έχουν στην διάθεσή τους 4 λεπτά για παρουσίαση και 3 λεπτά για ερωτήσεις προς τους κριτές ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν τις προτάσεις.
Η καινοτόμος επιχειρηματική ιδέα που υποβάλλεται πρέπει να επιλύει ουσιαστικές ανάγκες και να αποτελεί ευκαιρία για τους δήμους της περιοχής. Η κάθε κατηγορία συμμετεχόντων θα αξιολογηθεί με τα εξής κριτήρια
  • Επιχειρηματική ιδέα
  • Προϊόν – Υπηρεσία
  • Κανάλια διανομής και πώλησης
  • Έρευνα αγοράς, Ανταγωνισμός και Αντίκτυπος
  • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής στο Πρόγραμμα με (1) μόνο επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Η πνευματική ιδιοκτησία της ιδέας που θα αναπτυχθεί ανήκει αποκλειστικά στη συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα.

Στην τελική παρουσίαση οι ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία, στην αρχική φάση αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια παρουσίαση με το επιχειρηματικό πλάνο της λύσης που προτείνουν και να το παρουσιάσουν στην κριτική επιτροπή.Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες έχουν στην διάθεσή τους 3 λεπτά για παρουσίαση και 3 λεπτά για Q&A με τους κριτές.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων είναι η 07/12/2021. Τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 28/02/2022.

Thries 4.0

Συνεργάτες

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387).  Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου και το επιμελητήριο Πειραιά, ενώ Φορέας καινοτομίας είναι η Mantis Business Innovation.

Με τη Χρηματοδότηση

Με την Υλοποίηση

ice

Innovation Enabler

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Χορηγός Διαγωνισμού