Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στις τεχνολογικές προκλήσεις του σήμερα

Τι είναι

Το Business Education στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις ΜμΕ της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου, αφορά σε όλες τις ηλικίες και τις βαθμίδες εκπαίδευσης, εισάγει τους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις του σήμερα και καταδεικνύει επωφελείς τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ενδείκνυται για όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή. Στόχος είναι να εκπαιδεύσει την τοπική κοινότητα και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την τεχνολογική εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος της δράσης

Στόχος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις αλλά και να καταδείξει τρόπους με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Περιλαμβάνει επιμορφωτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικό υλικό που αφορούν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, με στόχο την κάλυψη του συνόλου των επιχειρηματικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στους δήμους της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου.

Βusiness Education

Εκπαιδευτικά Φυλλάδια

Το  εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει στην ενημέρωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ΜμΕ σε γενικά θέματα επιχειρηματικότητας. Η δράση αυτή προσφέρει κάποια γενικά στοιχεία επιχειρηματικής ενημέρωσης σε εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα επιχειρηματικά μοντέλα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο. Αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες που είναι χρήσιμες για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, καθώς και νέες τεχνολογίες που αφορούν σε άμεσα νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικά σεμινάρια από καταξιωμένους επιχειρηματίες και στελέχη στον κλάδο τους. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της καινοτομίας των επιχειρήσεων με την χρήση παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών εργαλείων.

Οι θεματικές των εκπαιδευτικών σεμιναρίων συνδέονται άμεσα με τις έννοιες της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Τα workshops παρουσίασαν πετυχημένοι startuppers, στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και καθηγητές Πανεπιστημίων.

 

 

Θεματικές ενότητες

Thries 4.0

Συνεργάτες

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387).  Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου και το επιμελητήριο Πειραιά, ενώ Φορέας καινοτομίας είναι η Mantis Business Innovation.

Με τη Χρηματοδότηση

Με την Υλοποίηση

ice

Aνάδοχος Έργου

Συνεργαζόμενοι Φορείς