Thries 4.0 Innovation Hub

Το Θριάσιο Πεδίο κόμβος καινοτομίας

technology-networking-concept-woman-holding-abstract-polygonal-wireframe-smartphone-and-searching-for_t20_P1y0wp

Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου

Tι είναι

Thries 4.0 Innovation Hub

Το Thries 4.0 Innovation Hub στοχεύει στην προσέλκυση και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών, στη δικτύωση των συμμετεχόντων με δυναμικά μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων.

4 Καινοτόμες Δράσεις

HACKATHON

Διαγωνισμός τεχνολογίας και καινοτομίας για νέους που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την αναπτύξουν καλλιεργώντας συγχρόνως και τις δεξιότητες τους.

BUSINESS EDUCATION

Το Business Education εισάγει τους επαγγελματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες προσφέροντας εκπαιδευτικές ημερίδες & εκπαιδευτικό έντυπο υλικό.

BUSINESS GATE

Κεντρικός πόλος φιλοξενίας  καινοτόμων δράσεων, σημείο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού και ενημέρωσης των πολιτών και επιχειρηματιών για όλες τις τρέχουσες δράσεις του ΕΣΠΑ.

INNOVATION FESTIVAL

Πολυσυνέδριο επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας με στόχο τη δικτύωση όλων των σημαντικών φορέων της καινοτομίας και την ανάδειξη των τελευταίων τάσεων των νέων τεχνολογιών.

Thries 4.0 Hackathon

Διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών που απευθύνεται στους νέους της περιοχής των Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου. Στόχος του διαγωνισμού είναι να καλλιεργήσει την αντίληψη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στους νέους και να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν, καινοτομήσουν, αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να καλλιεργήσουν το επιχειρηματικό τους ένστικτο. Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία γνωριμίας και «δεσίματος» με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, το οικοσύστημα καινοτομίας και τις startups καθώς και με επιχειρήσεις. Επίσης είναι μια καλή ευκαιρία εκμάθησης τεχνικών παρουσίασης μπροστά σε κοινό, λήψης συμβουλών από ανθρώπους του χώρου καθώς και γνωριμίας όλων των σταδίων που περνάει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, από τη φάση της ιδέας, στη δημιουργία ενός ελάχιστα βιώσιμου προϊόντος.

Business Gate

Tι είναι

Κεντρικός πόλος φιλοξενίας και παρουσίασης κάθε καινοτόμας δράσης, σημείο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού και σύνδεση με το Learning Management System (LMS) για κάθε επιχείρηση με στόχο την ενημέρωση και την επικοινωνία επιχειρήσεων και χρηστών. Η πλατφόρμα Business Gate, με ενσωματωμένη ενότητα λογιστικής πλατφόρμας, θα ενημερώνει τους πολίτες και τους επιχειρηματίες για όλες τις τρέχουσες δράσεις του ΕΣΠΑ για ανέργους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ενώ παράλληλα μέσω Software Robot και απλών ερωτοαπαντήσεων θα τους υπολογίζει τα μόρια τους, δηλαδή τις πιθανότητες έγκρισής τους.

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Business Education

Το Business Education στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις ΜμΕ της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου, αφορά σε όλες τις ηλικίες και τις βαθμίδες εκπαίδευσης, εισάγει τους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις του σήμερα και καταδεικνύει επωφελείς τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ενδείκνυται για όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή. Στόχος είναι να εκπαιδεύσει την τοπική κοινότητα και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την τεχνολογική εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα

Tι είναι

Innovation Festival

Tο μεγαλύτερο πολυσυνέδριο επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας StartupNow Forum πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 05 και Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021 στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας και δικτύωσε όλους ​ τους σημαντικούς φορείς του Θριάσιου Πεδίου. Ανέδειξε τις τελευταίες τάσεις της αγοράς και τις νέες τεχνολογίες. Νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, επενδυτές, οργανισμοί, η επιστημονική κοινότητα καθώς και κυβερνητικοί εκπρόσωποι συναντήθηκαν στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας αλλά και διαδικτυακά και έκλεισαν στοχευμένες B2B και B2G επιχειρηματικές συμφωνίες. Κατά τη διάρκεια του Forum οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες, panels και workshops πάνω σε καινοτόμες θεματικές ενότητες από διακεκριμένους φορείς καθώς και να συμμετάσχουν σε workshops.

IMG_9271-1024x683

Thries 4.0 Innovation Hub

Συνεργάτες

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387).  Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου και το επιμελητήριο Πειραιά, ενώ Φορέας καινοτομίας είναι η Mantis Business Innovation.

Με τη Χρηματοδότηση

Με την Υλοποίηση

ice

Innovation Enabler

Συνεργαζόμενοι Φορείς