Oι Τομείς

Το ιστορικό

Αγροδιατροφικός Τομέας

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί στην πράξη έναν κρίσιμο ρυθμιστή των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αφού οι αγροτικές δραστηριότητες επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον, θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και πρακτικές, αλλά και το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει την αγροτική παραγωγή με τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την κλιματική αλλαγή.   Επιπλέον, οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα -οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι ιχθυοκαλλιεργητές, οι μελισσοκόμοι, οι υλοτόμοι, οι ρυτινοσυλλέκτες- μπορούν να συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τόσο στη φάση της πρόληψης όσο και της καταστολής.

Ο στόχος

Αγροδιατροφικός Τομέας

O πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι πρωταγωνιστής για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Η τεχνολογία ήδη μεταβάλλει δραστικά το περιβάλλον και τις δυνατότητες του τομέα. Προγράμματα λογισμικού, ψηφιακές εφαρμογές (apps) και drones, εξελίσσονται σε βασικούς συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, παράλληλα με τους σπόρους, τα λιπάσματα και τον παραδοσιακό γεωργικό εξοπλισμό.

Στα επόμενα χρόνια, η ψηφιακή τεχνολογία θα μετασχηματίσει περαιτέρω όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα – από την αγροτική παραγωγή, τη διαλογή και τη μεταποίηση, ως τη διάθεση των αγαθών και τις σχέσεις με τον καταναλωτή.

Στόχος η έρευση λύσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του αγροδιατροφικού τομέα με χρήση νέων τεχνολογιών όπως χρήση αισθητήρων, Internet of Things, Τεχνητής Νοημοσύνης, data analytics και blockchain, σε όλες τις φάσεις της αγροτικής παραγωγής, παράλληλα με την εισαγωγή αυτόνομων οχημάτων και την εμφάνιση των έξυπνων εργοστασίων, θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα

Το ιστορικό

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το περιβάλλον αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης και ίσως είναι η διάσταση της βιωσιμότητας που είναι ευρύτερα γνωστή σε όλους μας. “Περιβάλλον” θεωρείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που αλληλοεπιδρώντας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη της κοινωνίας και γενικότερα την οικολογική ισορροπία. Το περιβάλλον αποτελούν το έδαφος, το υπέδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, η θάλασσα, ο αέρας, η χλωρίδα, η πανίδα, οι φυσικοί πόροι και τα στοιχεία πολιτισμού έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα παραπάνω στοιχεία, με την πάροδο των αιώνων, έχουν έρθει σε μια πολύπλοκη κατάσταση αλληλοεπιδράσεων και ισορροπιών και έχουν διαφοροποιηθεί σε πολλά μικρά και μεγάλα οικοσυστήματα. Ο άνθρωπος από την ύπαρξή του πάνω στη γη επιδρά στο περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες, όταν ξεπεράσουν ορισμένα όρια, διαταράσσουν τις ισορροπίες που διέπουν τα διάφορα οικοσυστήματα. 

Στόχος

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα υγιή οικοσυστήματα προσφέρουν στους ανθρώπους και στους ζωντανούς οργανισμούς ζωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του, το φυσικό μας περιβάλλον πρέπει να μπορεί να διατηρήσει τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα του και οι ανθρώπινες δραστηριότητες να έχουν συνέπειες αναστρέψιμες και απορροφήσιμες από το φυσικό περιβάλλον. 

Στόχος είναι η εύρεση καινοτόμων λύσεων για την μείωση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Iστορικό

'Εξυπνες Πόλεις

«Ευφυής πόλη είναι η πόλη που έχει την ικανότητα να προωθεί από τη μια την γνώση, την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη καινοτομίας και από την άλλη να ενσωματώνει ψηφιακές και τεχνολογικές εφαρμογές για την μεταφορά και μετάδοση της γνώσης». Νίκος Κοµνηνός, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Καθώς οι πόλεις έχουν γίνει ισχυροί πόλοι έλξης για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ο αστικός πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά. Αν και αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι θετική για τον οικονομικό πλούτο των αστικών περιοχών, η κατανομή του χώρου, η απασχολησιμότητα των πόλεων καθώς και η βιωσιμότητά τους αποτελούν βασική πρόκληση. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι έξυπνες πόλεις οδηγούν σε πρακτικές αστικής καινοτομίας για τη βελτιστοποίηση των αστικών ροών, την παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Στόχος

'Εξυπνες Πόλεις

Στόχος της αρχής των έξυπνων πόλεων (Smart Cities) είναι η αξιοποίηση  καινοτόμων και τεχνολογιών αιχμής για να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη διακυβέρνησή τους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και λειτουργώντας με νέους, βιώσιμους τρόπους, ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα της κοινωνίας όπως η φτώχεια, η ανεργία, ο αποκλεισμός και το υποβαθμισμένο περιβάλλον. Πρόκειται για μια παγκόσμια τάση, η οποία προσφέρει, μεταξύ άλλων, πληθώρα ευκαιριών για επένδυση σε νέες μορφές «έξυπνης» επιχειρηματικότητας.