Τράπεζα Ιδεών

Έξυπνη γεωργία και γεωργία ακριβείας με χρήση drones 

Ως έξυπνη γεωργία ορίζεται η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην γεωργία. Τέτοιου είδους τεχνολογίες μπορεί να είναι ο εξοπλισμός ακριβείας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές, τα συστήματα γεω-εντοπισμού, τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, η ρομποτική κτλ. Η έξυπνη γεωργία συνδυάζει διάφορες από τις παραπάνω τεχνολογίες με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.  

RFID τεχνολογία για έλεγχο των συνθηκών γεωργίας και συγκομιδής 

Η τεχνολογία RFID αποτελεί μία τεχνολογία αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας. Βρίσκει εφαρμογή στον κλάδο της εκτροφής ζώων με πλεονεκτήματα όπως η ταυτοποίηση και παρακολούθηση των ζώων, η αυτόματη παροχή τροφής και ο έλεγχος γνησιότητας των ενδεικτικών που φέρουν τα ζώα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον κλάδο της γεωργίας για τον έλεγχο των συνθηκών γεωργίας.  

Εφαρμογή καταγραφής και προώθησης καταλυμάτων αγροτουρισμού 

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ο Αγροτουρισμός αποτελεί μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η καταγραφή και προώθηση των καταλυμάτων αγροτουρισμού, θα προσφέρει μεγαλύτερη εισροή τουριστών με αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων της χώρας.  

Παραλαβή και εκμετάλλευση Κομπόστ από οικιακά απορρίμματα 

Σαν κομποστοποίηση ορίζουμε την φυσική διαδικασία αποσύνθεσης οργανικών υλών. Είναι το καλύτερο μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σωστή  διαχείριση και μείωση των απορριμμάτων. Περίπου το 40% των αποβλήτων που προέρχονται από ένα νοικοκυριό είναι διαχειρίσημα. Η παραλαβή των αποβλήτων αυτών, η δημιουργία κομπόστ και η πώλησή του σαν λίπασμα μπορεί να αποτελέσει μία επιχειρηματική ευκαιρία με σημαντικό αντίκτυπο στην μείωση των οικιακών αποβλήτων.  

Μελέτη για οικολογικά οικιακά καθαριστικά προϊόντα 

Τα χημικά καθαριστικά χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην καθαριότητα των νοικοκυριών. Η μεγαλύτερη βλάβη που προκαλούν στο περιβάλλον είναι η μόλυνση των υδάτων, προκαλώντας το φαινόμενο του ευτροφισμού. Η χρησιμοποίηση οικολογικών καθαριστικών μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της ρύπανσης των υδάτων και την αύξηση της θαλάσσιας πανίδας, καθώς και να αποτελέσει παράγοντας βελτίωσης της υγείας των μελών του νοικοκυριού. 

Monitoring ακριβείας θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων παραγωγής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων 

Η παρακολούθηση των συνθηκών παραγωγής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για τους γεωργούς. Συστήματα monitoring ακριβείας τους παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες αναφορικά με την παραγωγή τους, μειώνοντας σημαντικά το κόστος από ελλαττωματικά προϊόντα και αυξάνει σημαντικά την συνολική ποιότητα των προϊόντων του.  

Εφαρμογές διαχείρισης κυκλοφορικής κίνησης 

Η κυκλοφοριακή κίνηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, καθώς εκατομμύρια πολίτες προσπαθούν να μετακινηθούν ταυτόχρονα, ειδικά τις ώρες αιχμής. Τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφοριακής κίνησης χρησιμοποιούν μετρικές, όπως η ταχύτητα ανά ώρα ή η πυκνότητα της κίνησης με σκοπό την μείωση της κίνησης με τον βέλτιστο τρόπο. Ένα παράδειγμα είναι  έξυπνοι φωτεινοί σηματοδότες οι οποίοι καθορίζουν την κίνηση ανάλογα με τον όγκο τον οχημάτων που βρίσκονται από κάθε κατεύθυνση και όχι σύμφωνα με κάποιον χρονοδιακόπτη. 

Εφαρμογή έξυπνου parking 

Η αναζήτηση χώρου στάθμευσης έχει υπολογιστεί ότι καταναλώνει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου παγκοσμίως κάθε μέρα. Σύμφωνα με μια έκθεση, η έξυπνη στάθμευση (Smart Parking) θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξοικονόμηση 220.000 γαλονιών καυσίμων έως το έτος 2030. Τα συστήματα αυτά λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε μία συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιώντας αισθητήρες και δορυφορικά δεδομένα και τα αποστέλλουν στους χρήστες μέσω μίας εφαρμογής τηλεφώνου. Ακόμα, είναι δυνατή η κράτηση μία θέσης στάθμευσης σε χώρους που αυτή γίνεται επί πληρωμή. Μία τέτοια εφαρμογή μπορεί να μείωση σημαντικά τον χρόνο που σπαταλάται για εύρεση θέσης στάθμευσης και να μειώσει σημαντικά την αέρια ρύπανση στα αστικά κέντρα. 

Shopping Basket